จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คุมประพฤตินางรอง โดยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทุกระดับ งดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [2023-11-17]

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทุกระดับ งดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน