จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “โปรแกรมใจพร้อม” (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) [2023-11-17]