จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรม รับรายงานตัวแลพทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช [2023-11-17]