จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัย ภายใต้โครงการ “ศึกษาเส้นทางและประสบการณ์การคุมประพฤติ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ของผู้หญิงและทอมที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย [2023-11-16]

เอกสารดาวน์โหลด :

16 พย 66 ประชุม TIJ018.jpg