จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [2023-11-16]

เอกสารดาวน์โหลด :

16 พย 66 อมก๋อย 017.jpg