จำนวนผู้เข้าชม : 89

   


คุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม [2023-11-16]

คุมประพฤติร่วมประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม

เพื่อวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรม

.

          วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโฆษกกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/ 2566 โดยมีนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะโฆษกกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรม ในฐานะรองโฆษกกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 10-06 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม

.

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานฯ ที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ “NBT มีคำตอบ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 ยังคงมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตามกำหนดผังรายการในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนที่มีต่อกระทรวงยุติธรรม จากกิจกรรม “กระทรวงยุติธรรมพบสื่อมวลชน” อันนำไปสู่การพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจนำความยุติธรรมเข้าหาประชาชนอย่างทั่วถึงและถ้วนหน้าต่อไป

.

นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาแนวการขับเคลื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาล (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้รวดเร็ว สม่ำเสมอ และมีความต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนพิจารณาการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม เพื่อบูรณาการการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น