จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชนตำบลหนองรี ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในคดีจราจร และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) [2023-11-16]