จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ นำผู้พ้นโทษตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ (JSOC) เข้าพักบ้านกึ่งวิถี [2023-11-16]