จำนวนผู้เข้าชม : 84

   


คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนอผลงานทางวิชาการ [2023-11-16]

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Cisco Webex Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางนุสรา  วงษ์สุวรรณ  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะกรรมการประเมินผลงานเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การประเมินผลงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร