จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู:โปรแกรมพื้นฐาน(ใจพร้อม) รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑ โดยกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๓ [2023-11-16]