จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตทุ่งครุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตทุ่งครุ [2023-11-15]