จำนวนผู้เข้าชม : 99

   


รมว.ยธ.เยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพร วางแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัย [2023-11-15]

รมว.ยธ.เยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพร วางแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิบ้านพระพร โดยมีอาจารย์วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ ศาสนาจารย์สุนทร สุนทรธาราวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแนวทางการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้พ้นโทษให้ได้รับการพัฒนาด้านพฤตินิสัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกันจัดทำแผนงาน โครงการ กำหนดหลักสูตร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนโยบายภารกิจด้านการพัฒนาชีวิต ฟื้นฟูพฤตินิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการฝึกวิชาชีพและให้ที่พักอาศัยแก่เยาวชนและผู้พ้นโทษอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมูลนิธิบ้านพระพร ได้นำเสนอการดำเนินงานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ต้องขัง 2. กลุ่มผู้พ้นโทษ 3. กลุ่มเยาวชน และ 4. เด็กติดผู้ต้องขัง ทั้งนี้ มีการแสดงต้อนรับโดยกลุ่มเด็กเล็ก พร้อมพาชมการเลี้ยงฟาร์มจิ้งหรีด และการผลิตน้ำพริกจิ้งหรีดเพื่อจำหน่าย การเปิดร้านกาแฟสด ร้านตัดผม เพื่อฝึกอาชีพ และสตูดิโอดนตรี ที่เป็นห้องซ้อมดนตรีและการร้องเพลงอีกด้วย

สำหรับมูลนิธิบ้านพระพร เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาชีวิต  ดำเนินพันธกิจด้านต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือและมุ่งพัฒนาเด็กติดผู้ต้องขัง เยาวชนจากสถานพินิจฯ ผู้พ้นโทษที่ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบาก โดยมูลนิธิฯ จะปฏิบัติตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในการสำแดงความรัก ความเมตตา และการช่วยเหลือสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต และตอบสนองความต้องการของพี่น้องผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ ด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน คริสตจักร สถาบันต่าง  และผู้มีจิตกุศลทั้งหลาย โดยในการทำงานได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของกรมต่างๆ ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน