จำนวนผู้เข้าชม : 92

   


คุมประพฤติประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 [2023-11-14]

           วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนงานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

          การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง นอกจากนี้ คณะทำงาน ได้ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์และกำหนดประเภทหนังสือที่จะใช้งานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหนังสือราชการ 6 ชนิด ได้แก่ 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ และกลุ่มหนังสือราชการที่ลงรับด้วยระบบเดิม (paper) ประกอบด้วย 1. การเงินและการบัญชี 2.สัญญาต่างๆในส่วนของงานพัสดุ และ 3. เอกสารลับ เพื่อให้งานสารบรรณและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ ยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลต่อไป