จำนวนผู้เข้าชม : 28

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูในบ้านกึ่งวิถี [2023-11-03]