จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คุมประพฤติกันทรลักษ์ ส่งตัวผู้ขอรับบริการ ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE คุณธรรมนำใจ [2023-09-19]

วันที่ 18 กันยายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกกนกศักดิ์ แถวทิม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ มอบหมายให้ ฝ่ายยุทธศาสตร์และอำนวยการ นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 10 คน เข้ารับบริการด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้หลักคุณธรรมนำใจตาม “โครงการ TO BE NUMBER ONE คุณธรรมนำใจ” ณ บ้านกึ่งวิถี(สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์) วัดป่าไม้พัฒนา ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลา 7 วัน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูอุดมธรรมวิชัย เจ้าอาวาสวัดป่าไม้พัฒนา ที่ควบคุมดูแลและให้การช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่สมาชิก