จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมติดตามผล ครั้งที่ ๑ สำหรับผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม โครงการสานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) [2023-09-18]