จำนวนผู้เข้าชม : 121

   


คุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [2023-09-18]

           วันนี้  ( 18 กันยายน 2566 ) นายวีระกิตติ์  หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นายนิวัติ  เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรมเป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยมีนาประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนางภัทรา  โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร