จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด มอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท [2023-09-18]