จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การรู้จักตนเองและผู้อื่น” [2023-09-15]