จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 [2023-09-15]