จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 [2023-09-15]