จำนวนผู้เข้าชม : 113

   


คุมประพฤติปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร [2023-09-14]

           เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ หลักสูตรช่างผมชายเบื้องต้นและช่างสระ-ไดร์ ซึ่งจัดโดยกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ โดยมีคณะผู้บริหารส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี  ห้องกิจกรรมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

                  ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 และ 11-13 กันยายน 2566 จำนวน 5 วัน ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 38 ราย ทั้งนี้กรมคุมประพฤติได้รับความร่วมมือจากสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะอาชีพ รวมถึงสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 7 และ 11 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ทักษะไปฝึกฝนต่อยอดให้มีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ และเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป ดั่งคำขวัญของกรมคุมประพฤติที่ว่า “แก้ไขผู้ก้าวพลาด ให้โอกาสเป็นคนดี