จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ กำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบาย 3 DO(P) สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด ภายใต้แนวคิด “พลิกชีวิต ข้ามวิกฤต ผลิตวิถี พัฒนาคนดีสู่สังคม [2023-09-13]

เอกสารดาวน์โหลด :

S__6406188.jpg

S__6406190.jpg

S__6406191.jpg

S__6406192.jpg