จำนวนผู้เข้าชม : 171

   


คุมประพฤติจัดอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐาน “ใจพร้อม” รุ่นที่ 3 [2023-09-13]

           วันนี้ (13 กันยายน 2566) พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน “โปรแกรมใจพร้อม” รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 โดยมีพนักงานคุมประพฤติในสังกัดส่วนกลาง สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 - 11 เขต 5 เขต 6 และเขต 7 เข้าร่วมอบรมฯ

           การเปิดการอบรมครั้งนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดถือเป็นภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติที่จะช่วยปรับเปลี่ยนความคิด เจตคติ พฤติกรรม เพื่อไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหวนไปกระทำผิดซ้ำ  กรมคุมประพฤติจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน ให้ทันสมัย  ทั้งยังจัดฝึกอบรมโปรแกรมใจพร้อม ให้กับพนักงานคุมประพฤติได้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ตลอดจนฝึกปฏิบัติเป็นผู้นำกิจกรรมและถ่ายทอดไปยังสำนักงานคุมประพฤติ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น