จำนวนผู้เข้าชม : 28

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดกิจกรรมอบรมความรู้สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 12/2566 [2023-09-07]