จำนวนผู้เข้าชม : 249

   


การจัดการขยะในสถานการณ์COVID-19 [2020-06-04]

การจัดการขยะในสถานการณ์ COVID-19

คุมประพฤติร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติ แยกขยะเพื่อโลก

บุคคลทั่วไป ควรใส่หน้ากากผ้าเพื่อลดปริมาณขยะ แยกขยะไม่ปนกัน โดยนำไปทิ้งในที่หน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้านจัดเตรียมไว้

บุคคลที่อยู่ในช่วงกักตัว หรือ แยกสังเกตอาการ ขยะที่ปนเปื้อน มีน้ำมูก สารคัดหลั่ง – ให้แยกจัดการเป็นการเฉพาะ

1.       รวบรวมทิ้งในถุงขยะแล้วมัดปากถุงให้แน่น

2.       ซ้อนด้วยถุงขยะอีกใบแล้วมัดปากถุงให้แน่น

3.       นำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ หรือขยะทั่วไป

 

ด้วยรักและห่วงใย จากกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

 

#คุมประพฤติร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 #Covid19 #กรมคุมประพฤติ