จำนวนผู้เข้าชม : 111

   


หากทำผิด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อาจถูกศาลสั่งให้คุมประพฤติ [2020-05-29]

 

หากทำผิด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อาจถูกศาลสั่งให้คุมประพฤติ

พ.ร.ก.ฉุกเฉินช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีอะไรบ้าง

 1.ห้ามออกจากที่พักอาศัยในระยะเวลาที่กำหนด 2.ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน  3. ห้ามเสนอข่าวบิดเบือน

4.ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมยานพาหนะหรือตามเงื่อนไขที่กำหนด 5.ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

 หากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

หากทำผิด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อาจถูกศาลสั่งให้คุมประพฤติ

จำคุก    --  รอการลงโทษจำคุก + คุมประพฤติ

ปรับ      --  ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

อื่น ๆ     --- ห้ามออกนอกที่พักอาศัย

 

#คุมประพฤติร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 #Covid19 #กรมคุมประพฤติ