จำนวนผู้เข้าชม : 196

   


คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบหัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ประสานงานฯ เรื่องการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ [2020-05-17]

คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบหัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี ประสานงานฯ เรื่องการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าพบนายชูชาติ  อินทรักษ์ หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประสานงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องการจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์และความสะดวกของประชาชนผู้รับบริการ และรองรับการคุมประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติหลังคำพิพากษา ทั้งยังมุ่งเน้นเพื่อลดปริมาณการผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติตามนโยบายของกรมคุมประพฤติอีกด้วย เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี