จำนวนผู้เข้าชม : 210

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "บัวกลิ่น" [2020-05-08]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "บัวกลิ่น"
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ที่ผ่านมา นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพและร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไป ของนายศิริ บัวกลิ่น บิดา นางจันทร์พิมพ์ บัวกลิ่น พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ถึงแก่กรรมฯ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๕ และ ๗ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา (เว้นวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา) ณ บ้านเลขที่ ๑๒๖/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ เมรุ วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง.
                                      
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)