จำนวนผู้เข้าชม : 151

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) [2020-03-26]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานธุรการฯ ติดต่อประสานงานเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ฯ.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #ป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)