จำนวนผู้เข้าชม : 79

   


สคป.แพร่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning” เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [2020-03-26]