จำนวนผู้เข้าชม : 119

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) [2020-03-20]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ติดต่อประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ มาให้บริการแก่ประชาชนที่รับบริการกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #ป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19