จำนวนผู้เข้าชม : 95

   


กรมประพฤติกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล [2020-03-19]

กรมประพฤติกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล

วันนี้ (19 มีนาคม 2563) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล ครั้งที่ 2 / 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตรายละเอียดตัวชี้วัดต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรม