จำนวนผู้เข้าชม : 130

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว จัดโครงการ “สร้างชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ” ฝึกอาชีพ “ช่างเชื่อมโลหะ และการทำโครงหลังคา” [2020-03-18]