จำนวนผู้เข้าชม : 101

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ประจำเดือนมีนาคม 2563 [2020-03-15]

เอกสารดาวน์โหลด :

13 มีค 63บค คลองแม่ข่า989.jpg