จำนวนผู้เข้าชม : 97

   


ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จัดประชุมฯ เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี [2020-03-12]

ผู้อำนวยการฯ คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จัดประชุมฯ เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จัดประชุมฯ เพื่อดำเนินการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุ่ม (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม) , ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อพลอย (องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย) , ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลอย (เทศบาลตำบลบ่อพลอย) , ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลช่องด่าน (องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน)  และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหลุมรัง (องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง) อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓)

#คุมประพฤติกาญจนบุรี #ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข #สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77