จำนวนผู้เข้าชม : 129

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE [2020-03-06]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการเข้าร่วมประกวดครั้งแรกของชมรม TO BE NUMBER ONE  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ มีนาคม ๒๕๖๓)