จำนวนผู้เข้าชม : 127

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพนมทวน [2020-03-06]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอพนมทวน

       กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันทพร คล้ายสุบรรณ พนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวนและอำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอพนมทวน (เทศบาลตำบลพนมทวน) อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ มีนาคม ๒๕๖๓