จำนวนผู้เข้าชม : 127

   


คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฯ ดอนขมิ้น และศูนย์ฯ ท่ามะกา [2020-03-02]

คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฯ ดอนขมิ้น และศูนย์ฯ ท่ามะกา

       กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวประกายมาศ น้อยสุวรรณ และ นางสาวณัฐฐา พิมพ์วงษ์เกตุ พนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้น (วัดลูกแก) และศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา (วัดท่ามะกา) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                       ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ มีนาคม ๒๕๖๓)