จำนวนผู้เข้าชม : 120

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ [2020-02-27]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๗ ,เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมบูธของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันนี้อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสังขละบุรี ได้เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้ประชาชนในเขตอำเภอสังขละบุรีทราบอีกด้วย เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ เจดีย์พุทธคยา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.
                                 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)