จำนวนผู้เข้าชม : 108

   


การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ [2020-02-24]

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่    
ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ร่วมกับกรมการศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมี พ.ต.ท.สมบัติ เกตุกัปตัน สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ณ วัดคลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชน และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิ กรมการศาสนา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาเขตบางเขน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค และสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง