จำนวนผู้เข้าชม : 125

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) และเทเบิลเทนนิส (Table tennis) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข้มแข็ง” (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) [2020-02-22]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) และเทเบิลเทนนิส (Table tennis) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข้มแข็ง” (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) และเทเบิลเทนนิส (Table tennis) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข้มแข็ง” เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ซึ่งได้กำหนดให้จัดกิจกรรมออกกำลังกายกันทุกวันพุธ เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กันอย่างคึกคักและพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)