จำนวนผู้เข้าชม : 80

   


สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ Team One Home (ครู ก) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ การเสริมพลัง อพม. สานต่อการพัฒนาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ” [2020-02-19]

เอกสารดาวน์โหลด :

19 กพ 63 ผอ ร่วมพิธีลงนาม พม945.jpg