จำนวนผู้เข้าชม : 125

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [2020-02-03]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมี นางนีรนุช  นุชนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๔๘ คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๓๓ คน ,อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา จำนวน ๙ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๖ คน ณ 
ห้องประชุมเทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ นาฬิกา. 
                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)