จำนวนผู้เข้าชม : 122

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข็มแข็ง” (๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) [2020-01-29]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข็มแข็ง” (๒๙ มกราคม ๒๕๖๓)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก (Aerobic) “ร่างกายแข็งแรง องค์กรเข็มแข็ง” เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ซึ่งได้กำหนดให้จัดกิจกรรมออกกำลังกายกันทุกวันพุธ วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ กันอย่างคึกคักและพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๙ มกราคม ๒๕๖๓)