จำนวนผู้เข้าชม : 141

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ศึกษาดูงานและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา [2020-01-21]