จำนวนผู้เข้าชม : 123

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี [2020-01-17]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชนตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ สู่เยาวชน ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ความรู้เรื่องป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายต่างๆ และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งกิจกรรมนันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน ตอบปัญหา และแนวคิดในการกลับตนเป็นคนดีของสังคม ให้นักเรียนฟังเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต เน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อย่างดียิ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ,เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่จากเรือนจำกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี.
                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๗ มกราคม ๒๕๖๓)