จำนวนผู้เข้าชม : 120

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล [2020-01-16]