จำนวนผู้เข้าชม : 90

   


กรมคุมประพฤติพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครเข้ารับทุนรัฐบาลศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ [2020-01-08]

วันนี้ (8 มกราคม 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/ 2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครรับทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคุณสมบัติในประกาศกรมคุมประพฤติ พร้อมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสม และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครรับทุนดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร