จำนวนผู้เข้าชม : 104

   


กรมคุมประพฤติร่วมโครงการปั่นสร้างสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [2020-01-05]

วันนี้ (5 มกราคม 2563) นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการปั่นสร้างสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วยการปั่นจักรยาน เดินเท้า และล่องเรือ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจําวันและกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน ให้ประชาชนเกิดการรับรู้และเข้าใจด้านกฎหมายตลอดจนกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในระดับชุมชน โดยมีพ.ต.ท.มนตรี บุญญโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  พร้อมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งสิ้นกว่า 60 คน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี